Activités

Tous les publics

Visite

Recepció del museu

03-08-2019

De 10:30 a 11:30

Prix: 10 €

Visite

Edifici exterior al museu

03-08-2019

De 12:00 a 13:30

Prix: 10 €

Visite

Recepció del museu

03-08-2019

De 12:00 a 13:00

Prix: 10 €

Visite

Planta 1

03-08-2019

De 16:00 a 17:30

Prix: 15 €

Visite

Planta 1

04-08-2019

De 12:00 a 13:30

Prix: 15 €

Visite

Edifici exterior al museu

04-08-2019

De 16:00 a 17:30

Prix: 10 €


Archives d'activités

Visite

02-02-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

02-02-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

03-02-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

03-02-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

02-03-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

02-03-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

03-03-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

03-03-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

06-04-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

06-04-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

07-04-2019

De 11:30 a 13:00

Visite

07-04-2019

De 15:00 a 16:30

Visite

04-05-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

04-05-2019

De 16:00 a 17:30

Visite

05-05-2019

De 16:00 a 17:30

Visite

05-05-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

18-05-2019

De 18:00 a 19:30

Visite

18-05-2019

De 21:00 a 22:30

Visite

18-05-2019

De 18:00 a 00:00

Visite

18-05-2019

De 18:00 a 23:00

Visite

01-06-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

01-06-2019

De 16:00 a 17:30

Visite

01-06-2019

De 10:30 a 12:00

Visite

01-06-2019

De 12:30 a 14:00

Visite

02-06-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

02-06-2019

De 16:00 a 17:30

Visite

06-07-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

06-07-2019

De 16:00 a 17:30

Visite

07-07-2019

De 12:00 a 13:30

Visite

07-07-2019

De 16:00 a 17:30